Presse

22. juli 2020

BLIV BESKYTTET AF BACTERMINATOR HÅNDDESINFEKTION. PRODUKTET KAN ERSTATTE HÅNDSPRIT OG HÅNDVASK.

Midt i frygten for flere Coronaudbrud, øget brandrisiko og dommedag – kommer nu BacTerminator. Et 100% alkoholfrit, dansk produceret middel til hånddesinfektion. Det nye produkt kan helt erstatte brugen af traditionel håndsprit. Det er nyligt godkendt af Miljøstyrelsen til brug mod både virus og bakterier.

BacTerminator åbner for en både fleksibel, bekvem og individualiseret brug, der hidtil ikke har været mulig ved brug af sæbe og håndsprit.

Sikker, effektiv, og mere hudvenlig

Foreløbig 19 tons ulovlige eller tilbagekaldte håndsprit-produkter på kun få måneder. Indtil nu 160 henven- delser til sygehus efter indtagelse af håndsprit. Næsten halvdelen vedrører børn. En alvorlig brandskade og en dødsulykke. Desinfektionsmidler er kritiske i bekæmpelsen af Coronavirus, men sprit er ikke ufarligt.

Spritholdige desinfektionsmidler er brand- og eksplosionsfarlige, overalt hvor de opbevares og bruges. Det er BacTerminator ikke. Hyppig brug af sæbe og sprit fører til håndeksem. Udover helt at eliminere brandfa- ren har BacTerminator den fordel, at det kan anvendes direkte på både tør, fugtig eller våd hud, hvad sprit ikke kan. BacTerminator affedter ikke huden, så der er ingen behov for supplerende brug af håndcreme. BacTerminator er derfor en positiv udvikling indenfor håndhygiejne.

“Teknologien bag BacTerminator er baseret på rent, kloridholdigt vand. Ikke på alkohol. Metoden kaldes for elektrokemisk aktiveret vand – ECA. Det er en miljøvenlig metode til fremstilling af et desinfektionsmiddel ud fra vand og salt ved elektrolyse. Fysiologiske klorforbindelser findes udbredt i naturen og naturligt fore- kommende i alle væv. ECA anvendes allerede af bl.a, tandlæger, hospitaler, plejehjem og skoler”, forklarer direktør Michael Reidtz Wick fra Adept Water Technologies, der producerer BacTerminator.

Øget sikkerhed for korrekt udført håndhygiejne

Der er århundredlang erfaring med brug af klorforbindelser til desinfektion og infektionsforebyggelse. Klor redder liv. Med BacTerminator kan det nu også anvendes direkte på huden som hånddesinfektion til at hindre smitteoverføring ved kontakt.

“Traditionel hånddesinfektion starter med brug af vand og sæbe efterfulgt af håndsprit. Det er tidskrævende og ofte slet ikke muligt, og håndvaske er ofte slet ikke tilgængelige. Brugersvigt grundet ulempe ved mid- lerne er håndhygiejnens store Achilleshæl. Midlerne skal tilpasse sig hjemmene og arbejdspladserne for at blive brugt. Derfor er det vigtigt, at der kommer alternativer til håndsprit”, udtaler Jørgen Serup, professor, dr. med, speciallæge i hudsygdomme, overlæge ved dermatologisk afd. D, Bispebjerg Hospital, København.

Seruminstituttet betoner i den nationale retningslinje om hånddesinfektion, at håndsprit kun må anvendes på helt tør hud. Det tager ca. 5 minutter for hud at blive helt tør. Men hvor mange ved det”?

»BacTerminator Hånddesinfektion skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.«